Husordensregler for Grandeløkken borettslagI medhold av vedtektenes pkt 4.4 har styret for Grandeløkken borettslag i møte idag fastsatt nedenstående ordensregler.

Med dette er de tidligere ordensregler (av 3. juni 1985, revidert 2. oktober 1991) ikke lenger i kraft.


Den enkelte beboer i Grandeløkken forventes å bidra til det gode bomiljø ved å følge de almindelig regler for sømmelighet og    hensynsfullhet overfor naboene, blant annet ved


- å sørge for at natteroen respekteres, og at unødig støy ikke forekommer

- å holde sitt uteområde i orden, og sørge for at trær og busker ikke er til sjenanse

- at bilkjøring og parkering på stikkveiene kun skjer for av- og påstigning/av- og pålasting.


Om det skulle oppstå en situasjon som kan ha en negativ innvirkning på bomiljøet, anbefales saken tatt opp med styret.


Bygdø, 28.august 2012

For styret i Grandeløkken borettslag

Knut Christiansen

styreleder