GRANDELØKKEN BORETTSLAG

Organisasjonsnr 952 866 508


Adresse

   Grandeveien 3

   0286 Oslo


Forretningsfører

   OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS


   Tlf  0233


   Forretningsadresse:

   Hammersborg torg 1

    0179 OSLO


    Postadresse:

    Postboks 6668 St.Olavs plass

    0129 OSLO
Forvaltningskonsulent Said Bitta,

tlf 2286 8247

epost : said.bitta@obos.noSTYRET I GRANDELØKKEN BORETTSLAG 2022/23:


Knut Christiansen               styreleder       909 66 464    knutchri@gmail.com


Bjørn Martinsen                   nestleder        976 91 678   bjorn.martinsen88@wemail.no


Aina Gyllenhammar
Simonsen                              medlem          902 07 224   aina.simonsen@hotmail.no


Grete Voss Heiberg              sekretær         980 29 549    grete.heiberg@gmail.com


Cecilie Røer                          medlem           936 69 800    cecilie.roer46@gmail.com


Gunn Hartvoll von Krogh    varamedlem    936 44 284     gunnvon48@gmail.com


Jan Brinchmann                   varamedlem    958 40 975     ja@smule.no                 VALGKOMITE:

 

Jens Dedichen

Dag Erik Nordlie
STYRETS MÅLSETNING


- et godt bomiljø

- en sunn økonomi

- et skikkelig vedlikehold av bygningsmassenORGANISASJONSPLAN - KLIKK HER