.


På denne hjemmesiden til Grandeløkken borettslag vil du finne informasjon om:


- Borettslagsloven


- Borettslagets vedtekter, vedtatt av generalforsamlingen.


- Husordensregler og øvrige regler og retningslinjer vedtatt av styret.


- Styrets sammensetning, dets målsetning og oppgavefordeling


- Regnskapsfører.


- Informasjon fra styret -  Informasjonsbrev tilbake fra juni 2010.


- Generalforsamlingsprotokoller og årsberetninger tilbake fra 2010.


- Styremøteprotokollene oppbevares hos sekretær.